✿ i piccoli campi ✿

イ・ピッコリ・カンピ

人称代名詞

単数

  主格 所有格 目的格 所有代名詞
1人称 ik  mijn 

me / mij

van mij het (de) mijne

2人称

je / jij

je / jouw 

je / jou

van jou / het (de) jouwe

u uw u

van u / het (de) uwe

3人称

hij  zijn hem

van hem / het (de) zijne

ze /zij

haar haar

van haar / het (de) hare

het zijn het (無し)

複数

  主格 所有格 目的格 所有代名詞
1人称 we / wij ons / onze ons

van ons / het (de) onze

2人称

jullie jullie jullie

van jullie / het (de) uwe

u uw u

3人称

ze / zij

hun

hen / hun / ze

van hen (hun) / het (de) hunne

uは敬称。

jijzijwijは、特に強調したい時に使われる。

●1人称複数形所有格のonsは、hetがつく名詞に、onzedeがつく名詞に。

●3人称複数形目的格は、特に規則は無い。

●所有代名詞は、vanで始まるほうはソフトな言い方、het (de)で始まるほうは強調した言い方。